Juli 12, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Drivning

frihjul, backspärrar, indexeringsmekanism och envarvskopplingar m.m.
Vi har de mesta inom applikationsdesign.
Ingående på innerring

Ytterring + n CW rotation

Innerring - n CCW rotation, klämvinkel

+n1 < +n2 Frikoppling n1 > n2 -n1 < -n2 Frikoppling -n1 > -n2
Ingående på ytterring
 
Ytterring + n CW rotation Innerring - n CCW rotation, klämvinkel
+n2 < +n1, Frikoppling +n2 > +n1
-n2 < -n1, Frikoppling -n2 > -n1
 
 
Applikationer
Klämelement
Drivning
Typer