Juni 17, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Varumärken

Nordens bästa och största sortiment
på transmissioner.
VARUMÄRKE PRODUKT
ActiveCAM Glappfria glidmuttrar
BSA Glid- och kulskruvar
Compomac Spännelement
Compolastic Elastisk koppling
Conex Spännelement
Flexure Fjäderkopplingar och fjädrar
Helical Glappfria miniatyr kopplingar
KSS Miniatyr precisions kulskruvar
MAINA Bågtandkopplingar
Malmedie Lintrummekopplingar
PowerFlex Glappfria kopplingar
Flexsteel Stållamellkopplingar
Safeguard Säkerhetskopplingar
Securex Torrlamellkoppling
Servoflex Miniatyr membran kopplingar
Stieber Frinav och backspärrar
Stüwe Spännelement
Superdrive Miniatyr precisions kulskruvar
Supernut Glidmuttrar
info@drivkraft.se
Har du Frågor?
Telefon:
08-761 04 30

Telefax:
08-761 04 75

E-post:
info@drivkraft.se

Drivkraft Norden AB
Box 8034
163 08 Spånga