April 14, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Helical flexibla kopplingar,
flexures och maskinbearbetade fjädrar

Heli-Cal Flexure konceptet med sin myriad av varianter erbjuder en obegränsad konstruktions- och valfrihet.
Kopplingar
• Aluminium och rostfritt stål
• Glapp och slitagefritt
Mer information
Tekniska uppgifter, måttblad m.m.
Flexures
• Stort specialprogram
• Inga begränsningar
• Tillverkade i ett stycke
  www.heli-cal.com
Fjädrar
• Fullt maskinbearbetare
• Hög precision
• Skräddarsytt utförande