December 10, 2023
Kopplingar
Andra produkter

STÜWE flänskoppling FKH

Vi erbjuder det optimala spännelementet
för varje applikation
Serie FK H komplett flänskoppling
Serie FK H A flänskopplingshalvor
Serie FK HYD flänskoppling med hydrauliskt spännelement
Vi erbjuder kompletta flänskopplingar för varje applikation. Alla våra produkter kännetecknas av snabbt montage och demontage. Certifiering för marina applikationer utföres. Som komponent erbjuder vi flänskopplingshalvor med kundanpassad borrbild. Flänskopplingar med hydrauliskt spännelement reducerar montage- och stilleståndstiderna till ett minimum.