April 14, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Aluminium WAC/WA

W serien är framtagen för den metriska marknaden.
Den har de bästa egenskaperna från serierna A och H.
W serien passar för en mängd olika applikationer
Från drivning av komponenter med små vridmoment, som roterande givare och takometrar till kulskruvar och pumpar som kräver större vridmoment.
Modell Längd Skruvdimension Svängmassa ¹) Standard
axelhål
Integrerat
klämnav
Stopp-
skruv
Ytter- diam.
D
L Kläm-
nav
Stopp-
skruv
x 10-4 Tol +0.05/
-0.00
[mm] [kgcmsek²]
WAC 15 22 M2-.4 0.028 3 mm
4 mm
5 mm
WA 20 M3-.5 0.025
WAC 20 28 M3-.5 0.11 4 mm
5 mm
6 mm
WA 20 M3-.5 0.079
WAC 25 30 M3-.5 0.30 6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
WA 24 M4-.7 0.24
WAC 30 38 M4-.7 0.78 9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
WA 30 M5-.8 0.60
WAC 40 50 M5-.8 3.3

12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm

WA 50 M6-1 3.3
WAC 50 54 M6-1 7.6 14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
WA 54 M6-1 7.6
 
¹) Svängmassan är baserad på minsta standard axelhål.
²) Max vridmoment är max tillåtet kortvarit dynamiskt vridmoment.
    För kontinuerligt driftmoment använd faktor 2.
    För kontinuerligt driftmoment och reversibel drift använd faktor 4.

• Tillåtet montagefel:
  Vinkel 5°
  Parallellt 0.25 (0.50 TIR)
  Axiellt ±0.25

• Material legerad aluminium 7075-T6
  anodiserad yta
 
 
  www.heli-cal.com
Serier
Data

Max
vridmoment ²) [Nm]

Vridstyvhet
[°/Nm]
0.71
0.66
0.59
5.1
7.2
10.0
1.3
1.2
1.1
2.7
3.5
4.5
2.9
2.8
2.6
2.4
2.2
1.5
1.8
2.2
2.8
3.5

4.9
4.6
4.3
4.0

1.1
1.3
1.6
1.9

12
11
11
10
9.7

0.45
0.51
0.59
0.67
0.78
19
18
17
16
15
0.25
0.31
0.39
0.43
0.49