Juli 12, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Rostfritt stål W7C/W7

W serien är framtagen för den metriska marknaden.
Den har de bästa egenskaperna från serierna A och H.
W serien passar för en mängd olika applikationer
Från drivning av komponenter med små vridmoment, som roterande givare och takometrar till kulskruvar och pumpar som kräver större vridmoment.
Modell Längd Skruvdimension Sväng-
massa ¹)
Standard axelhål
Integrerat
klämnav
Stopp-
skruv
Ytter-
diam. D
L Kläm-
nav
Stopp-
skruv
x 10-4 Tol
+0.05/-0.00
[mm] [kgcmsek²]
W7C 15 22 M2-.4 0.078 3 mm
4 mm
5 mm
W7 20 M3-.5 0.070
W7C 20 28 M3-.5 0.32 4 mm
5 mm
6 mm
W7 20 M3-.5 0.22
W7C 25 30 M3-.5 0.84 6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
W7 24 M4-.7 0.66
W7C 30 38 M4-.7 2.2 9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
W7 30 M5-.8 1.7
W7C 40 50 M5-.8 9.2 12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
W7 50 M6-1 9.2
W7C 50 54 M6-1 21 14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
W7 54 M6-1 21
¹) Svängmassan är baserad på minsta standard axelhål.
²) Max vridmoment är max tillåtet kortvarit dynamiskt vridmoment.
    För kontinuerligt driftmoment använd faktor 2.
    För kontinuerligt driftmoment och reversibel drift använd faktor 4.

• Tillåtet montagefel:
  Vinkel 5°
  Parallellt 0.25 (0.50 TIR)
  Axiellt ±0.25

• Material härdat rostfritt stål 17 - 4 PH
  obehandlad yta
 
  www.heli-cal.com
Serier
Data 
Max
vridmoment ²)
Vridstyvhet
[Nm] [°/Nm]
1.4
1.3
1.2
1.9
2.6
3.7
2.6
2.5
2.3
0.99
1.3
1.6
5.7
5.5
5.1
4.7
4.3
0.54
0.66
0.82
1.0
1.3
9.5
8.9
8.3
7.7
0.40
0.48
0.58
0.70
23
22
21
20
19
0.16
0.19
0.21
0.24
0.28
37
35
33
31
30
0.092
0.11
0.14
0.16
0.18