Maj 30, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Applikationer

frihjul, backspärrar, indexeringsmekanism och envarvskopplingar m.m.
Vi har de mesta inom applikationsdesign.
  Installerade i drivsystem som frihjul, kopplar de
automatiskt in eller ur när drivhastigheten minska resp. ökas mot maskinhastigheten.
 • Fläktar
 • Rivare
 • Slakterimaskiner
 • Roterande ugnar
 • Kemtvättar
  Använda som backspärr skyddar de automatiskt,
utan behov av yttre påverkan, mot oönskad rotation
mot drivriktningen.
 • Växlar
 • Motorer
 • Pumpar
 • Elevatorer
 • Transportörer
  Använda som indexeringsmekanism omvandlar de fram- och återgående rörelse till stegrotation.
 • Tryckerimaskiner
 • Förpackningsmaskiner
 • Symaskiner
 • Matningsanordningar
  Använda som envarvskoppling med exakt
indexering, tillåter de in- och urkoppling av
kontinuerligt roterande drivning.
 • Stansmaskiner
 • Falsmaskiner
 • Plåtsaxar
 • Kantpressar
   
Applikationer
Klämelement
Drivning
Typer