Juni 17, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Typer

frihjul, backspärrar, indexeringsmekanism och envarvskopplingar m.m.
Vi har de mesta inom applikationsdesign.
Välj utföranden och data: Kullagerfrinav
Olagrade frinav
Inbyggnadsfrinav
Envarsfrinav
Glidlagrade backspärrar
Kullagrade frinav
Olagrade backspärrar
Kullagrade backspärrar
Övriga frinav/backspärrar
 
Applikationer
Klämelement
Drivning
Typer