April 14, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Typ; kullagrade backspärrar

frihjul, backspärrar, indexeringsmekanism och envarvskopplingar m.m.
Vi har de mesta inom applikationsdesign.
AL..G ALB..M
Genomsnittlig
frikopplingshastighet
[m/s]
Innerring frikopplad - 3
Ytterring frikopplad 24 -
Klämelement Rulle* X X
Separat fjädrande X X
Lagring Kullager X X
Användningssätt Frinav X
Backspärr X
Indexeringsfrinav
Vridmoment TkN [Nm] 44..
56000
6850..
240000
Standard smörjning Olja X X
* För frinav med klämrullar kan noggranheten och livslängden förbättras med inbyggnad av förstärkta fjädrar och hårdmetallplättering.
 
Applikationer
Klämelement
Drivning
Typer