Februari 27, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Typ; envarvsfrinav

frihjul, backspärrar, indexeringsmekanism och envarvskopplingar m.m.
Vi har de mesta inom applikationsdesign.
BAT
ETK
Genomsnittlig
frikopplingshastighet
[m/s]
Innerring frikopplad -
Ytterring frikopplad 2
Klämelement Rullar* X
Hållare X
Lagring Ingen X
Användningssätt Indexingsfrinav X
Vridmoment TkN
[Nm]
20..
11500
Standard smörjning Olja X
* För frinav med klämrullar kan noggranheten och livslängdenförbättras
med inbyggnad av förstärkta fjädrar och hårdmetallplättering.
 
Applikationer
Klämelement
Drivning
Typer