Maj 29, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Typ; kullagrade backspärrar

frihjul, backspärrar, indexeringsmekanism och envarvskopplingar m.m.
Vi har de mesta inom applikationsdesign.
RAZ
RANZ
RIZ
RINZ
Genomsnittlig
frikopplingshastighet
[m/s]
Innerring
frikopplad
- 20
  Ytterring
frikopplad
20 -
Klämelement Klämkroppar X X
Separat fjädrande X X
Hållare X X
Lagring Kullager X X
Beröringsfri
frikoppling
Innerring X
Ytterring X X
Användningssätt Frinav [X] [X]
Backspärr X X
Vridmoment TkN
[Nm]
50..
16300
50..
16300
Standard
smörjning
Fett X X
[X] För frinav med beröringsfria centrifugallyftande klämkroppar måste ett min varvtal vid frikoppling och max tillåtet varvtal vid inkoppling innehållas.
 
Applikationer
Klämelement
Drivning
Typer