Maj 29, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Typ; glidlagrade backspärrar

frihjul, backspärrar, indexeringsmekanism och envarvskopplingar m.m.
Vi har de mesta inom applikationsdesign.
NFR AV RSBW
Genomsnittlig frikopplingshastighet
[m/s]
Innerring frikopplad 1,5 1,5 1,5
Ytterring frikopplad 1,5 - -
Klämelement Rullar* X X
Klämkroppar X
Individuellt
fjädrande
X X X
Hållare X
Lagring Glidlager X X X
Användningssätt Frinav X
Backspärr X X X
Indexingsfrinav X X X
Vridmoment TkN
[Nm]
16..
150
220..
8800
435..
3900
Standard
smörjning
Fett X X
Olja X
* För frinav med klämrullar kan noggranheten och livslängden förbättras med inbyggnad av förstärkta fjädrar och hårdmetallplättering.
 
Applikationer
Klämelement
Drivning
Typer