Juni 16, 2024
Kopplingar
Andra produkter

Typ; olagrade backspärrar

frihjul, backspärrar, indexeringsmekanism och envarvskopplingar m.m.
Vi har de mesta inom applikationsdesign.
CR RSBF RSBI
RBI
Genomsnittlig
frikopplingshastighet
[m/s]
Innerring
frikopplad
- 60
Ytterring
frikopplad
60 60 -
Klämelement Klämkroppar X X X
Individuellt
fjädrande
X X X
Hållare X X X
Lagring Ingen X X X
Beröringsfri
frikoppling
Innerring X
Ytterring X X
Användningssätt Frinav [X]
Backspärr X X X
Vridmoment TkN
[Nm]
180..
2300
68..
2450
120..
42000
Standard
smörjning
Olja X X X
[X] För frinav med beröringsfria centrifugallyftande klämkroppar måste ett min varvtal vid frikoppling och max tillåtet varvtal vid inkoppling innehållas.
 
Applikationer
Klämelement
Drivning
Typer